زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

چرا یادم نیست؟

در دلم عکس رخ کیست ؟چرا یادم نیست؟

 این همه دلهره ازچیست ؟چرا یادم نیست ؟

 این که درخواب من آید به یقین شیرین است...

 پس پریچهره ی من کیست؟چرا یادم نیست ؟ 

خانه ی دلبر من دورتر از فکر من است؟... 

یا در این بادیه میزیست؟چرا یادم نیست ؟ 

سنگ زد کودکی از زاویه ی نادانی... 

تا به کی پنجره بگریست؟چرا یادم نیست؟ 

دلم ازجنس شقایق دلم از جنس هنر

پاک شد نام من از لیست ؟چرا یادم نیست ؟

 من که در مدرسه ی عشق نخواندم درسی! 

چه کسی داده به من بیست ؟چرایادم نیست ؟

 یاد من هست ولی گاه فراموش کنم....

 داده اند فکر مرا ایست ؟چرا یادم نیست ؟ 

در تخلص اگر آرام سرودم شعری....

راستی نام خودم چیست؟ چرا یادم نیست ؟


محمد رضا میرزازاده

کاش نمی آمد آن روز...

و باز هم 
از امروز
جنگ قدرت آغاز می شود
سقیفه ای ها
سیلی و در و...
25 سال مظلومیت 
و صلح تحمیلی 
و عاشورا را
 آغاز می کنند

پی نوشت:
بدون شرح 

رحلت پیامبر صل
تسلیت...

آغاز تغییر

و
چند روزی است 
آغاز شده
زمانی برای
تغییرات  
عاشقی
موفقیت


پی نوشت:
حرم حسین ع
زمانی برای شروع 
حیات ...

خیانت 2

مرا ببخش رفیق
قرارمان را فراموش نکرده ام 
و نمی کنم و نخواهم کرد

پی نوشت : 
می دانم قرار بود با هم باشیم
اما بدان
تنهایی پیاده روی اربعین 
برایم سخت است
اما 
برای بودنت 
متوسل می شوم به هوای اطرافم!