زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

فواصل و اعتماد

شنیدم می گویند 
بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست!

فاضل نظری

پی نوشت :
تو هم 
به او پیوستی ! 
آری برای تو هم دیگر تلاشی نمی کنم!

توان و انعطاف

کلاس دیفرانسیل و رسم نمودار تابع
مرا برد به آنکه 
هر چه توان تابع بیشتر باشد 
هم سریع تر به مقصد می رسد 
و هم منعطف است!
پس قدرت را با انعطاف دیدم!
پی نوشت: جمع اضداد!

زهر مار

چند صباحی شکر خدا بنمودم 
که 
چه خوب که من آفریده شدم !
اما 
ناگهان یک نفر را همچون لودر از ما عبور داد
که تا به حال پهن زمین هستیم

پی نوشتم : 
چه بد است
 روز بخشیده شدن حیات به من 
شده است روز های سر گردانی ام!

سنگ دلی

حرفی نزدم از غم دوری تو اما
ای کاش بدانی که چه آورده به روزم...

محمد شیخی

سو اعتماد

خدا نکند افراد اطرافتان
به هر دلیلی 
شاید بخواهند 
ناخواسته شما را گمراه کنند

پی نوشت :
هیچ وقت برای امید داشتن دیر نیست
حتی در صحرا محشر!

نشاط و هوا اطراف

نقش اول این روز های زندگی مرا 
باید داد به 
دوری
و من هم سیمرغ بلورین دوری را 
می دهم به
هوای اطرافم 
که متوسلم به آن 
تا یاد عزیزانم را فراموش نکنم

پی نوشت :
یک بار هم که شده نبودنتان را 
برای اطرافیان و رفقایتان از بالا ببینید...
سانسور...

خطا بود خطا

غیر عشق رخ دلدار غلط بود غلط

هرچه کردیم غیر این کار غلط بود غلط

هر چه گفتیم و شنیدیم خطا بود خطا

جز حدیث لب دلدار غلط بود غلط

کاش اول شدمی از دو جهان بیگانه

آشنائی به جز آن یار غلط بود غلط

اینکه گفتند وفائی بجهان میباشد

ما ندیدیم وفادار غلط بود غلط

یار غمخوار وفادار به جز دوست نبود

سخن یاری اغیار غلط بود غلط

هوس گلشن فردوس سبک بود سبک

عشوه دنیی غدار غلط بود غلط

ای برادر ز من راست شنو حرف درست

هرچه جز یار و غم یار غلط بود غلط

فیض جز عشق و غم عشق دیگر چیزی نیست

کار دیگر به جز این کار غلط بود غلط

فیض کاشانی