زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

پنجر شدم

داشتم زنده می شدم 

می خواستم از مسخرات الهی 

برای خودم انگیزه بجویم 

پر انرژی و شاد زندگی کنم 

اما 

باز هم 

مانند طوطی باید 

رو نویسی کنم 

غلط های گذشته را 


پی نوشت :

هیچ کس به فکر 

من 

جز 

تو 

نبود و نیست و نخواهد بود

با یقین می گویم 

نمی گذارید ...

می خواستم خارج شوم 
از نکبت ها
از سختی های نا به جا 
ار مبدا بدبختی ها
اما...

پی نوشت:
برای نٔه گفتن یک ثانیه هم دیر است 
چه رسد به 6 ماه...!

چه می کشی؟

حدودا دو هفته ای هست 

 دهانم را بسته ام 

گله ای نمی کنم

سطح سکوت اش کم است اما 

تقریبا درک کرده ام که 

چرا شاعر این گونه گفته :

ناله اگرناله اگر که بَرکِشَم، خانه خراب می‌شوی

خانه خراب گَشته ام، بس که سکوت کرده ام...


صائب تبریزی

برای بهترین برادر دنیا

سلطان ادب که باشی

در عمرت 

امام خود را فقط 

هنگام مرگ صدا می زنی :

برادر ...!

قبر صدایم را کندم

این حنجره 
جز جریحه دار کردن 
متن پر معنا و زیبای قرآن 
چیز دیگری برایش نمانده...
پی نوشت: خداوند قاریان قرآن را محفوظ بدارد...
آمّین

جابر

نگران نباش !
هنوز دلسوزانی هستند
تا 
گند کاری هایت را جبران کنند!
متوسل شو...

سرکشی

آلت قَتّاله ات را دقیقا 
گذاشته ای روی 
نَفسم!
لطفا پا پس نکش و ادامه بده
سرکش تر از این حرف هاست!

124

می نویسم از 
امتحان 
اما برای 
بیان کیفیت 
سکوت لازم است...

پی نوشت: نوبت همه می رسد ...