زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۴ مطلب با موضوع «تلنگر» ثبت شده است

بی حجابی

وقتی باشد 
مرد جامعه چشم می چراند
این کار را گویند
آزادی مردان در انتخاب
نه آزادی زنان

مدعیان حرکت به جلو

1400 پیش محمد ص 
اسلام را به مردم عرضه کرد
در شرایطی که
زنانشان بی حجاب بودند
مردمانشان دارای گناهان زیادی بودند
و...
از آن زمان برای پایان این مسائل
مد روز شد
اسلام!


پی نوشت: چه بسیار هستند
که حرکت رو به جلوشان 
بازگشت به 1400 پیش است

وقت و بی وقت

با عرض پوزش
اما
بی انصاف ها
روحم به روح شما
فقط در سالن ورزشی
نیاز ندارد
هدفمان را یادتان که نرفته ؟؟؟
.
.
.
.
.
آری، همه ی ما تا پایان عمر امتحان داریم
رقابت داریم
مسابقه داریم
اگر شما این طور دوست دارید ، حرفی نیست
اما
مراقب جایگاهایتان در دلم باشید!!!!!
پی نوشت: آنان که باید ببینند ،نمی ببیند اما
به امید روزی که .... . 

برای دوستم مهدی

می خواهم بنویسم 

از قانونی که در اوج زیبایی است

قانونی که روز های نچندان دور ما نیز باید رعایتش کنیم

قانونی به نام

مرگ

قانونی که نوشته اند برای همه 

حتی فرشتگان 

قاونونی که به نظر ما انسان ها

بی وقت

بی جا 

و...

اما به راستی که <<هر چه هست ؛اوست>>

و همه ی ما برای یکدیگر

واسطه و وسایل آزمایش هستیم

و نباید حتی به پیراهنمان هم وابسته شویم

پی نوشت: در گذشت پدر بزرگت ، تسلیت...