زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

گم گشته

این روز ها و شب هاست که

پشت بر پشت هم می گذرند

و من ِ بنده

در انبوهی از

رابطه ها

واژه ها

قهر ها و آشتی ها

رفت و آمد ها

و...

گم شده ام!

پی نوشت :

خدایا

می خواهم خودم را پیدا کنم

اجازه می دهی؟؟؟