زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۱۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

دیگر بس است

آره 

دیگر این همه استفاده از

مطالب دیگران 

حتی به جا بس است

قلمم را در قلمدان زده 

همچون مهتابی تراوشات ذهن کوچکم را

بر صحنه ی وب 

به تصویر خواهم کشید...

پی نوشت :

هوا اردیبهشت را فقط

شیرازی ها درک می کنند!!!

به شهر ما بیایید..

می خواهم عاشق باشم

"می خواهم عاشق باشم..."


عاشق کسی که حتی نمیدانم کیست!

نمیدانم چیست؟!

نمیدانم بعد عاشقی مرا دوست میدارد یا نه؟!

نمیدانم و نمیدانم های دیگر...

فقط میدانم که می خواهم عاشق باشم

آه عشق و عاشقی...

می خواهم دوباره متولد شوم

می خواهم دوباره نوجوان و خام شوم

شورعاشقی در سر داشته باشم و دیوانه بازی های عاشقانه سر دهم

می خواهم صبح به صبح گل رزی در دست به انتظار بنشیم تا او بیاید

نمی دانم او کیست!!!؟

نمی دانم....

می خواهم از نو عاشق شوم...


پی نوشت :

متن بالا مال بنده نیست و اسم شون رو به خاطر ندارم

اما حال بنده هست و امیدوارم حلال کنند

هر چه هست، اوست...

و چه زیبا 

انتظار ها تمام می شود و

باز می گردد

تا جایگاه اش را پس بگیرد 

و چه زیباتر

که غم های پر کرده ی جایش 

رخت خویش بسته و می روند

 که بروند که بروند که ...

و زیباترین زمان 

زمانی است که 

هر چه شد ، او کرده و

هر چه هست ، اوست ...

پی نوشت :

عید تمام شده و

دید و باز دید ها نیز تمام اند

او 

نیز آمده تا مهمان دائمی قلبم باشد 

صاحب خانه ، خوش آمدی!

پایان جنگ

بعد چند روزی 

در گیری در 

ناحیه ی 

دل 

از بدن این فرد

'دیریافته ام '

 سر سازش داشته 

و دارد 

و خواهد داشت

پی نوشت :

هیچ وقت به نبودنت

 فکر 

نخواهم کرد!


خدایا ممنون که برادرانی

کم تعداد و 

با اوج معرفت 

سر راهم قرار می دهی.

مرسی خدااااااااااااا

و دیگر هیچ

ناگهان آمد و زد
آمد و کشت
آمد و برد

او فقط آمده بود
از دل ما رد بشود

حامد بهاروند

پی نوشت: 
مصرع دوم 
سوال است
یا 
خبر؟

جنگ حفاظت

زمانی که 

به او گفتم چه کرده ام 

طردم نمود 

و گفت 

باید فلان کار را درست انجام دهی 

تا آن زمان خداحافظ !!!

دل اش ز من گرفته بود 

و قلب اش برایم درد گرفت 

اما

من چه ؟؟؟

تا ساعت ها در کما بودم

اما 

دل که دل را بخواهد

جدابی نمی تواند بیافتد

این وسط ها

و او را از دست ندادم

پی نوشت :

چند روزیست 

حیات را در من دمیده

و 

فعلا قصد دارد 

زنده نگاهم دارد!!! 

دوستت دارم تا ابد...

http://davaran360.blog.ir/1397/01/08/153tanha

رنج

مدتی به انتظار بنشینی 

و هر لحظه گمان کنی 

دارد می آید 

یا پشت در است 

انگار نه انگار که تو 

به او 

می اندیشی

و تو در تفکرات اش جایی نداری

پی نوشت :

عصر جمعه ای 

به تلخی

صبر!

گیاهی تلخ را صبر نامیدند...!!!

غیرت خدا

ما مال خدائیم

آدم مالِ کسی را

صرف دیگری نمی کند ...

«امام خمینی ره»

پی نوشت :

حواسمان به 

خط آفساید بازی 

باشد

دیکتاتور

میان این همه آشنا 

چرا 

'منٕ' غریبه را هم

دعوت کرده ای؟

پی نوشت :

من برای تو هستم 

اما 

غافلم ز تو

لذت تنهایی

گویند در اعتکاف

باید به دنبال ات بیایم 

اما 

من آمده ام 

تا 

'منم 'را به تو تحویل دهم 

نه خودت را بگیرم

چون 

تو نزدیکتر از این حرف هایی !