زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

خود خواهی...

یا رب!

کم آورده ام در مقابل

آنچه خود خواستم

نه آنچه رضای تو بود ...

کم آورده ام و

رشته به رشته ی جانم

در تلاطم یک خشم و لبخند

دارد دست و پا می زند

تو مرا دریاب ای تنهای عالم

زبانم کوتاه است

خدایا!

نه ؛ پروردگارا!

اما بازهم نه ، ای  تک مربی تمام زندگی ام...

ماه هاست در جست و جوی تو ام

 اما گاه گاهی آن قدر به دلخواسته هایم اهمیت می دهم

که تو را فراموش می کنم

جالب این جاست که تو خود هر چه را اراده کردم فراهم کردی

جر خودت را...!

مربی ، دیگر بریده ام

دیگر بریده ام از اعتماد هایی که هیچ برایم نداشته اند ، جز معطلی

دیگر فقط به داشتن ات و به شوق رسیدن ات می اندیشم

و از تو می خواهم

مرا سرگرم نکنی

از تو طلب می کنم قاطعیت را تا در مقابل تناقضات ایستادگی کنم

از تو یقین می طلبم تا قاطعیتم را ثبیت کنم و

از تو

تو را می جویم ای عظیم لایق حمد و ای اعلی


گم گشته

این روز ها و شب هاست که

پشت بر پشت هم می گذرند

و من ِ بنده

در انبوهی از

رابطه ها

واژه ها

قهر ها و آشتی ها

رفت و آمد ها

و...

گم شده ام!

پی نوشت :

خدایا

می خواهم خودم را پیدا کنم

اجازه می دهی؟؟؟

رفاقت یا گذرگاه؟

این روزها 

قوی ترین رابطه ها هم 

در مقابل تفکرات جدید 

کم آورده اند.

رفاقت ها شده اند

گذرگاه های چندگانه!

شامل:

زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند 

می روند ...

رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند

و بی خداحافظی می روند

کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند

اما یکی آماده است با لبخند و

با سرعت از دیگری بگذرد

 

پی نوشت

لعنت به فاصله و بهانه و...

 


عادت

وقتی بودنمان برای

اطرافیانمان تبدیل شد به

عادت!

دیگر در اولویت هایشان نیستیم!

پی نوشت :

سانسور

دیگر از خودم فرار نمی کنم!

گذشته 

هرچه باشد

هم متعلق به من است 

و هم گذشته است 

پس

فرار از گذشته 

شاید تنها یک بیراهه باشد

برای بیخیالی

بیراهه ای برای 

خود فراموشی!

نه پاک کردن گذشته!

پی نوشت :

فاصله می توند انسان سازی کند

می توند موجب قوی شدن شود

و هر مقدار تقویت بیشتری صورت گیرد

نه تنها نیازی با پاک کردن گذشته نیست!

بلکه پل های پشت سر را هم باز سازی می کند!

حزب باد

گاهی از رابطه ها
فقط 
انسان ها می مانند و
باید تمام آرزو ها
هدف ها
خاطرات را 
به باد بسپاری !
تا شاید 
باد ، دست رحمت خدا باشد
بر سنگینی شانه ات 

پی نوشت:
«و لا تعننی بطلب ما لم تقدر فیه رزقا»
و با طلب آنچه برایم روزی مقدر نکرده ای ،به زحمتم میفکن
بخشی از تعقیبات نماز عشا

جنس عشق

از زمانی که قرار شد
دیگر 
بیشتر اوقاتمان را
باهم 
نباشیم
هر شب خواستم 
تو را ازوجودم اخراج کنم!
اما
هر بار مانند درختی تازه
در افکارم قد می کشیدی و
مرا فرا می گرفتی!

به قول مهدی اخوان ثالث:
آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم
دل برون گشت ولی
یاد تو 
با ماست 
هنوز!
پی نوشت: 
خلاصه نمی دانم چطور بعضی ها
زود کینه ای می شوند؟؟؟

من در این تنهایییییییییی
هنوز منتظرت هستم 
بازگرد!

نوشابه های محبت

گاهی افرادی در اطرافمان 

که بسیار هم دوستشان داریم

برای آرام کردنمان 

برایمان نوشابه هایی باز می کنند

از جنس محبت!

اما در عمل همان رفتار سابق را دارند!

لطفاً دل یکدیگر را الکی خوش نکنیم!

پی نوشت:

چند روزی با حرف هایت

محبت ات را به دل قول دادم اما...

دیگر بس است

آره 

دیگر این همه استفاده از

مطالب دیگران 

حتی به جا بس است

قلمم را در قلمدان زده 

همچون مهتابی تراوشات ذهن کوچکم را

بر صحنه ی وب 

به تصویر خواهم کشید...

پی نوشت :

هوا اردیبهشت را فقط

شیرازی ها درک می کنند!!!

به شهر ما بیایید..