زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

خوش شانس ترین فرد من هستم

آری 
17 سال قبل خدا تو را آفرید 
آفرید تا 
روزی مقدراتمان را بهم گره بزند 
گره زده است 
گره ای کور!
دست اش درد نکند !
برای تو نیز می نویسم :
-دوستِ من...
برادرم...
تو هدیه ی خدایی برای من
و برای همه ی اطرافیانت...

تولدت مبارک محمد رضا جان

خدایا؛
نکند دنیا ما را از هم جدا کند...
خودت کمک کن.
کمکمان کن در باهم بودن.
آمین.-

پی نوشت:
دیر یافتم ات
اما خدا را شکر که یافتم ات