زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

و دیگر هیچ

ناگهان آمد و زد
آمد و کشت
آمد و برد

او فقط آمده بود
از دل ما رد بشود

حامد بهاروند

پی نوشت: 
مصرع دوم 
سوال است
یا 
خبر؟

جنگ حفاظت

زمانی که 

به او گفتم چه کرده ام 

طردم نمود 

و گفت 

باید فلان کار را درست انجام دهی 

تا آن زمان خداحافظ !!!

دل اش ز من گرفته بود 

و قلب اش برایم درد گرفت 

اما

من چه ؟؟؟

تا ساعت ها در کما بودم

اما 

دل که دل را بخواهد

جدابی نمی تواند بیافتد

این وسط ها

و او را از دست ندادم

پی نوشت :

چند روزیست 

حیات را در من دمیده

و 

فعلا قصد دارد 

زنده نگاهم دارد!!! 

دوستت دارم تا ابد...

http://davaran360.blog.ir/1397/01/08/153tanha

رنج

مدتی به انتظار بنشینی 

و هر لحظه گمان کنی 

دارد می آید 

یا پشت در است 

انگار نه انگار که تو 

به او 

می اندیشی

و تو در تفکرات اش جایی نداری

پی نوشت :

عصر جمعه ای 

به تلخی

صبر!

گیاهی تلخ را صبر نامیدند...!!!

غیرت خدا

ما مال خدائیم

آدم مالِ کسی را

صرف دیگری نمی کند ...

«امام خمینی ره»

پی نوشت :

حواسمان به 

خط آفساید بازی 

باشد

دیکتاتور

میان این همه آشنا 

چرا 

'منٕ' غریبه را هم

دعوت کرده ای؟

پی نوشت :

من برای تو هستم 

اما 

غافلم ز تو

لذت تنهایی

گویند در اعتکاف

باید به دنبال ات بیایم 

اما 

من آمده ام 

تا 

'منم 'را به تو تحویل دهم 

نه خودت را بگیرم

چون 

تو نزدیکتر از این حرف هایی !

بدون دلیل

نمی دانم اسم اش چیست 

اما 

این که 

5 ساعت تمام !

بنشینی و زل بزنی به دیوار رو به رویی

تا شاید پیام أت یا تماس أت را ببیند 

در حالی که 

تلگرام قطع می شود 

و سیمکارت اش را خاموش می کند

تازه 

آن زمان که دید بگوید :

برو ، بعداً می آیم پیش أت!

پی نوشت: 

من می گویم تو تنها نیستی

انتخاب با شما

عشق 

انتظار 

نفرت 

حسرت

دیوانگی 

و...

153

راه نجاتم از 

شب گیسوی دوست 

نیست 

فضل نظری

پی نوشت :

منتظرم بمانم

تا زنده شوم

من هم 

منتظرم تا بیایی 

زنده ام کنی...

صبر

من همانم که

نرنجاند دلی ،

ولی 

رنج کشید !


#سید_ابوطالب_موسوی


پی نوشت : 

هدفمان مهم تر از این حرف هاست 

به زندگی أت برس ...

سوختن

می توان سوخت 

اگر اَمر بفرماید عشـق...


#فاضل_نظری

پی نوشت :

سوختن مردگان 

درد ندارد 

اما 

دیگر امیدی باقی نمی گذارد...