زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

اشتعال

زمانی رسیده که :
وقت جبران نیست
وقت تعلل نیست
حتی نمی دانم کسی هست یا نیست
تا آرامم کند ؟
واسطه از او هست یا نیست 
تا پشتیبانیم کند؟
نا امید نخواهم شد 
اما
...
« اما ندارد حتما ظرفیت دارم»

  • مجنون وصل

نظرات  (۱)

:)
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.